Elektroakustiskās kompozīcijas lekcijas Mūzikas akadēmijā

Stokholmas Karaliskās mūzikas koledžas elektroakustiskās kompozīcijas
profesora Bila Brunsona (*Bill Brunson) lekcijas J. Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā.

*Pirmdien, 27. aprīlī 12.30, 231. auditorijā * Making sense* (Tikt pie
jēgas).

*Muzikālie hibrīdi B.Brunsona mūzikas albumā Movies for Your Ears.

*Otrdien, 28. aprīlī 10.45, 231. auditorijā *Chops and Choices* (Skaldījumi
un izvēles).

Pārdomas par elektroakustiskās mūzikas tehnikām, tehnoloģijām
un estētiku.

Share Button