Trešdien – Novietnes skaņu atmiņas

Kopš 2001. gada aktīvais austrālietis Eamon Sprod strādā ar lauka ierakstu un atrastu priekšmetu mijiedarbību, pētot personiskas kartēšanas iespējamības un reakcijas uz urbāno vidi – nedokumentējot, bet gan pārradot iekšējos ikdienības tvērumus.

“Bērnu rīts” sniegts gandrīz pilnībā akustisku, telpiskas iejušanās performanci, vienojoties arī saspēlē ar austrāļu kolēģi.

“Katrai vietai, pastāvot laiktelpā, ir savs ilgums un skanējums. Cilvēkbūtnei vistuvākais ir cilvēku lauka skanējums. Pat izbijušu darbību pēdas, tai skaitā arī domas, atkarībā no laikmetīgās rezonanses, ilgst priekšmetiskajā telpā, kura ar sienām un pārsegumiem aptverta, veido skanošu instrumentu. Mirklīgā darbība, pārklājoties ar laiktelpas atmiņām – bijušo darbību un domu pēdām, iesvārsta šo instrumentu, radot rezonansi apziņā. Telpas skanējums runā par to, kas bijis, būs, ir un kā nav, ja vien kāds vēlas saklausīt šo nepārtraukto sakarību plūsmu, kas caurstrāvo esošo”.

M. Šenteļevs

Sākums: 21:00, ieeja brīva

Share Button