Centrālās un Austrumeiropas eksperimentālās mūzikas kultūru antoloģija 1950-2010

Centrālās un Austrumeiropas eksperimentālās mūzikas kultūru tradīcijas ir daudzveidīgas un niansēm bagātas, taču līdz šim bijušas grūti pieejamas. Šajā antoloģijā apkopotie astoņu valstu mūzikas, mediju un kultūras zinātnes ekspertu raksti ļauj ieskatīties lokālo tradīciju izpētē un dokumentē aktuālās nostādnes un vēsturiskus faktus par protagonistiem un muzikālo eksperimentu vēstures muzikāli estētiskās pozīcijas. Antoloģija izvirza jautājumu par kopīgo un savdabīgo un diskutē par attiecībām ar eksperimentālās mūzikas starptautisko vēsturi.

Šeit attēlotās, bieži vien mazpazīstamās muzikālās un mākslinieciskās nostādnes atklāj plašu elektroakustiskās mūzikas, komponētās un improvizētās mūzikas, muzikālās mediju mākslas un Audio Art stilistisko un estētisko spektru vēstures notikumu kontekstā, ko iezīmē gadu desmitiem ilgas politiskās represijas un atvērtības atmosfēra un starptautisku kontaktu veidošanās un sazarošanās pēc politiskajām pārmaiņām 1989. gadā. Teksti un dokumenti par attiecīgajām valstīm tiešsaistē tiek publicēti saskaņā ar projekta Sound Exchange pasākumu ritmu, piedāvājot digitālu uzziņas materiālu un aktuālas dokumentācijas.

Autori: Antoni Beksiak, Balázs Kovács, Daiga Mazvērsīte, Gerhard Lock, Hans-Gunter Lock, Māra Traumane, Martin Flašar, Michal Rataj, Miloš Vojtěchovský, Monika Pasiecznik, Pavel Klusák, Slávo Krekovič, Tautvydas Bajarkevicius, Viestarts Gailītis
Redakcija: Golo Föllmer, Markus Steffens, Melanie Uerlings
Dizains: Michael Rudolph

Grāmata iegādājama: http://www.lehmanns.de/shop/kunst-musik-theater/25445887-9783897274877-sound-exchange

Sound Exchange ir DOCK e.V. un Goethe-Institut kopīgi realizēts projekts, ko atbalsta Kulturstiftung des Bundes.

Share Button