Performanču cikls “Resonant Chamber”

Resonant Chamber (“Rezonējošā Kamera”) — Margaridas Mendesas veidots performanču cikls par audio spektralitāt Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 programmas “Gaidot… (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros š.g. 25. un 26. oktobrī Latvijas Mākslinieku savienībā, RIXC Mediju telpā un bārā „Chomsky”.

Nolūkā atmodināt parapsihologa un Elektroniskā balss fenomena pioniera Konstantīna Raudives rēgu, portugāļu kuratore Margarida Mendes mākslinieku grupas pavadībā atgriežas Rīgā, lai ar performanču cikla palīdzību tiektos pētīt kolektīvās zemapziņas uztveres bezdibeni, vienlaikus atveidojot to ar informācijas elektrifikācijas palīdzību un jaunu tehnoloģiju parādīšanos.

Margarida Mendesa. Foto no personīgā arhīva.

Margarida Mendesa. Foto no personīgā arhīva.

Jau kopš telegrāfa izgudrošanas līdz arvien pieaugušajai ticībai informācijas infrastruktūru materialitātē, mums vienmēr ir bijusi vēlme meklēt pārraides iespējas. Virzoties cauri šim vētrainajam un atbalšu pilno nozīmju mākonim, mūsu mērķis ir bijis nemainīgs – demistificēt uz matēriju projicēto domu viļņa garumu, izgaismojot vēlmes un spekulācijas, kas pašas par sevi ir entropiskas.

Uzlūkojot šo impulsu pārmērību, kā cilvēkveidīgas antenas mēs turpinām uzskaņot savu ausu gliemežnīcas un otolītus, skenējot bezgalīgo Visumu, vienlaikus ilgojoties nošķirt signālu no trokšņa, tiecoties pēc kontakta un mūsu spektrālās eksistences saprašanas.

Iepazīstinot ar dažādu mākslinieku darbiem, kuri pēta audiālu fenomenu apgabalus, estētiskās tehnoloģijas, okultismu un paš-percepcijas cildenumu, šī cikla mērķis ir izjautāt dažas tehnoloģiskās problēmas, ekstrapolējot tās no parazinātnes lauka planetārā sfērā.

Šāds piemērs ir Emīlijas Kurilovičas (Emilia Kuryłowic) performatīvā instalācija Euro-Ephemera Mystical Relaxation System („Eiro-viendienīte – Mistiska Relaksācijas Sistēma”), kas pēta saskares un fizikalitātes transcendenci, izveidojot relaksācijas platformu, kas atsauc atmiņā vienkāršu paradīzi, un Nuno da Luša (Nuno da Luz) Reel To Reel – Living Vérité („Filma pret Filmu = Dzīvā Vérité”), audio sesija, kur pielietoti zemas frekvences elektromagnētiskās radiācijas lauka ieraksti un paša mākslinieka kolekcija ar satelīta īsviļņu raidījumiem.

Vaņa Smiļaničs (Vanja Smiljanić), kurš ir pētījis slepenos rituālus un sektas, tādus kā Kosmiskie Cilvēki, sniegs performanci Strobe Antumbra, poētiski vadītu ceļojumu caur imagināru tukšumu. Tai sekosPossession Trance („Apsēstības Transs”), hipnotisks Raiena Džordana (Ryan Jordan) audio rituāls, kas pēta neironu aktivitāti elektriskas pārslodzes stāvoklī, pielietojot mirgošanu.

The Levitating Machine („Levitējošā Mašīna”) laikā – dialogam atvērta paralēlā sesijā, kas notiks ideju laboratorijas formā, kurā neformāli tiks apspriesti jautājumi par šīs programmas virzītājspēkiem, paplašinot mākslinieku ierosinātās refleksijas dari pats estētikas un amatierzinātņu teritorijās.

Programma:
25.oktobris
18:00 Latvijas Mākslinieku savienībā (11.novembra krastmala 35) Euro-Ephemera Mystical Relaxation System („Eiro-viendienīte – Mistiska Relaksācijas Sistēma”), Emīlijas Kurilovičas performatīva instalācija

21:00 RIXC Mediju telpā (11.novembra krastmala 35) Reel To Reel – Living Vérité („Filma pret Filmu = Dzīvā Vérité”), Nuno da Luša klausīšanās seanss

26.oktobris
17:00 Bārā Chomsky (Lāčplēša ielā 68) The Levitating Machine („Levitējošā Mašīna”), domāšanas darbnīca Margaridas Mendesas vadībā

21:00 RIXC Mediju telpā Strobe Antumbra, Vaņas Smiļaniča performance un Possession Trance(„Apsēstības Transs”), Raiena Džordana skaņas rituāls

Ieeja pasākumos bez maksas.

Dalībnieku biogrāfijas:
Raiens Džordans (Ryan Jordan) ir skaņu mākslinieks, kurš veic eksperimentus nespēka elektronikas, apsēstības transa, retronāves telegrāfijā un hilozoistiski neirālos aprēķinos.

Emīlija Kuriloviča (Emilia Kuryłowicz) ir māksliniece un mūzikas video režisore. Viņa strādā dažādos medijos, pētot nejaušības, entropijas un kultūras pārprodukcijas idejas.

Nuno da Lušs (Nuno da Luz) ir mākslinieks, grafiskais dizainers un publicists. Viņa darbs ietver gan akustisko, gan vizuālo skaņas notikumu formā, instalācijas un drukātos darbus, īstenotus caur ATLAS Projectos (sadarbībā ar māksliniekiem Andrē Romāu (André Romão) un Gonsalu Sena (Gonçalo Sena)) unPalamatio Recordings (sadarbībā ar mākslinieci Žuānu Eskovalu (Joana Escoval)).

Vaņa Smiļaničs (Vanja Smiljanić) ir performanču mākslinieks un Kosmisko Cilvēku (Cosmic People) sūtnis bijušās Dienvidslāvijas, Portugāles un agrākās Portugāles koloniju valstīs.

Margarida Mendesa (Margarida Mendes) kopš 2009.gada vada projekta The Barber Shop telpu Lisabonā. Viņa attīsta pētījumus kibernētikā, ģeo-filosofijā, morfoģenēzē un eksperimentālajā kino.

Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 programmas projekta „Gaidot… (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros Rīgā no dažādām pasaules valstīm ierodas atšķirīgu disciplīnu profesionāļi-domātāji, to vidū kuratori, filozofi, rakstnieki, mākslinieki un mūziķi, ar mērķi pētīt, iedvesmoties un mijiedarboties ar vietējo kultūrvidi. Šo domātāju viesošanās Rīgā ir savstarpēji atšķirīgas – tās ir gan ar mākslinieku studiju vizītēm saistīti radoši braucieni, gan specifisku teorētisko nostādņu prezentācijas, kā arī instalāciju un performanču cikli.

Margaridas Mendesas kūrētā vizīte ir otrā epizode pasākuma ciklā, kas aizsākts ar kuratora un rakstnieka Krisa Šārpa (Chris Sharp) lasījumu š.g. augustā.

Atbalsta: LR Kultūras ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, LuxExpress, Valmiermuižas alus, Vivacolor, VKN.

Share Button