Voldemārs Johansons (Skaņas objektivitāte/Objectivity of Sound)

Johansons

Voldemārs Johansons ir renesanses tipa mākslinieks, kurš savā radošajā praksē apvieno interesi par vizualitāti, skaņu un zinātni. Viņš ir arī viens no šobrīd pārliecinošākajiem Latvijas laikmetīgās mākslas pārstāvjiem, kurš guvis ievērību starptautiskā mērogā. Voldemāra Johansona skaņas un gaismas instalācijas, ūdens skulptūras un pat plaknē risinātās kompozīcijas demonstrē izteikti jūtīgu attieksmi pret formu un telpu. Voldemārs Johansons studējis elektronisko mūziku Hāgas Karaliskās konservatorijas Sonoloģijas institūtā. Tā ir būtiska viņa izglītības ievirze – strādāt ar skaņu un datiem, ņemt šos datus no apkārtējās vides. Viņa populārākais darbs „Gaisa straumes” (2007) izmanto dabas parādības, proti, vētru datus. Latvijas vēju virzienu un ātrumu frekvenču ieraksti, elektroniski apstrādāti un programmēti, kļuvuši par ūdens tvertnes tricinošu spēku. Divās stikla ūdens šālēs no skaņas algoritma radītajām svārstībām veidojas ūdens vibrācijas, trīcēšana, viļņošanās un dažādu rakstu veidošanās. Pārsteidzoša ir vizuālo struktūru daudzveidība un fascinējošais skaistums, ko rada dažādo vēju dati.

Voldemārs Johansons is a Renaissance-type artist whose artworks merge interests in visuality, sound and science.  He is one of the most convincing representatives of contemporary art in Latvia today, and he has won international attention with his sound and light installations, water sculptures, and even compositions on a flat plane.  All of these demonstrate a distinctly sensitive attitude toward form and space.

Share Button