Foto atskaite: Miķeļa un Annas Fišeru starpdisciplinārās mākslas darbnīcas

Eksperimentālās mūzikas festivāls Skaņu mežs sadarbībā ar norvēģu festivālu Insomnia turpina darbu pie Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ grantu atbalstīta  projekta LYRA, kas paredzēts bērniem un jauniešiem. 6.-7. jūnijā Liepājā, kā arī 10.-11. jūnijā Rīgā starpdisciplināras mākslas meistarklases jauniešiem vadīja komponistes Annas Fišeres un mākslinieka Miķeļa Fišera duets. To apmeklējums bija bezmaksas.


Projekts “LYRA” saņem dotācijas 206 256,00 EUR apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ grantu ietvaros.” Projekta mērķis ir iepazīstināt bērnus un pusaudžus ar eksperimentālo mūziku un iesaistīt viņus tās radīšanā. Tā kā eksperimentālā mūzika pēc būtības ir demokrātiska un nehierarhiska, tā dod iespēju piedalīties mūzikas radīšanā gan mūziku apguvušiem, gan neapguvušiem bērniem. Tā kā projekts sniedzas pāri sociālajām un etniskajām atšķirībām, tas ir arī sociāli iekļaujošs.

Kopējās LYRA attaisnotās izmaksas: 202 510,00 EUR, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā” atbalsta summa: 85% jeb 85 000,00 EUR, no kuriem:

  • Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums: 85% jeb 175 317,60 EUR;
  • Valsts budžeta līdzfinansējums: 15% jeb 30 938,40 EUR.
Share Button