Noklausieties LYRA koncertus sadarbībā ar Resonance FM

Londonas radiostacijā Resonance FM ir ticis atskaņots projektam LYRA veltīts piecu raidījumu cikls. Tā ietvaros bija dzirdami Nídia, Aleksandra Rishauga (Alexander Rishaug) un Evitas Mandži (Evita Manji) koncerti no festivāla “Skaņu mežs’ 2023”, kā arī Pētera Ablingera (Peter Ablinger) un Silvijas Zitinskas (Sylwia Zytynska) sagatavotais jauniešu priekšnesums šī paša pasākuma ietvaros. Pēdējā raidījuma ietvaros tika veikts atskats uz pirmo projekta gadu un bija dzirdams Jenijas Bergeres Mīres (Jenny Berger Myhre) darba “Dzirnavas” izpidlījums festivālā “Insomnia 2022”. 

Visi minētie ieraksti dzirdami zemāk atrodamajā arhīvā:

Projekts “LYRA” saņem dotācijas 206 256,00 EUR apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ grantu ietvaros.”  Projekta mērķis ir iepazīstināt bērnus un pusaudžus ar eksperimentālo mūziku un iesaistīt viņus tās radīšanā. Tā kā eksperimentālā mūzika pēc būtības ir demokrātiska un nehierarhiska, tā dod iespēju piedalīties mūzikas radīšanā gan mūziku apguvušiem, gan neapguvušiem bērniem. Tā kā projekts sniedzas pāri sociālajām un etniskajām atšķirībām, tas ir arī sociāli iekļaujošs.

Kopējās LYRA attaisnotās izmaksas: 202 510,00 EUR, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā” atbalsta summa: 85% jeb 85 000,00 EUR, no kuriem:

  • Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums: 85% jeb 175 317,60 EUR;
  • Valsts budžeta līdzfinansējums: 15% jeb 30 938,40 EUR.
Share Button