Clausthome un Mārtiņš Ratniks

ENTROPIK ARCHIVE
Gaistošu dzīvības elementu un signāla traucējumu izpēte

Audiovizuālās performances ENTROPIK ARCHIVE attēlu un videoparaugu datubāze ir veidota un apkopota ilgākā laika posmā, tverot dabas parādības un dzīvas būtnes dažādās esamības stadijās. Tas ir iztēles ceļojums no makro līdz mikro mērogam, kad vektori nepārtraukti mainās kā skaidrās, tā arī neizprotamās enerģijas formās. Audio izpausme darbā sastāv no radiofrekvenču un elektrības modulācijas un traucējumiem . ENTROPIK ARCHIVE – Gaistošu dzīvības elementu un signāla traucējumu izpēte” ir dialogs starp nepārtraukti mainīgām formām un modeļiem, ko rada mūsos un ap mums esošā redzamā un neredzamā enerģija. Tā ir aizraujoša traucējumu un pārveides enerģijas pētniecība.

CLAUSTHOME (LV) ir divu cilvēku projekts, kas tika uzsākts gadsimtu mijā kā mūzikāla interpretācija noise/industrial mūzikas subkultūrā. Projekts aizsākās no intereses par skaņas sintēzi un radio viļņiem  un laika gaitā fokusējās uz pašradītām skaņu un pārveidotām video atskaņošanas ierīcēm, radio raidītājiem, uztvērējiem un sintezatoriem, lai izpētes un iztēles elementus reproducētu personīgāk. Clausthome var klasificēt kā projektu, kas darbojas ar radio troksni / elektromagnētiskām formām  drum&noise stilistikā.

Mārtiņš Ratniks strādā mediju mākslas un grafikas dizaina jomās. Viņš ir Jauno mediju kultūras centra “RIXC” biedrs, kā arī viens no mākslinieku grupasF5 (“Famous Five”) dalībniekiem. Pasniedzējs Latvijas Māklsas akadēmijas Vizuālās Komunikācijas nodaļā. Jau vairāk kā desmit gadus sadarbojas ar grupu Clausthome, ceļojot kopīgās frekvencēs, uztverot un pētot sastaptās parādības.