m.a.t.a.d.a.t.a.

Projektu m.a.t.a.d.a.t.a. tā autors piesaka sekojoši: „Matadata ir kādas paralēlās realitātes enerģijas manifestācija ‘Brain breakdance’ mūzikas žanra formā. Matadata ir apziņas atgriezšana tās pirmssākumos. Vai arī nē.”