Alexander Rishaug, Ingrid Bjørnaali

1974. gadā dzimušais Aleksandrs Rishaugs (Alexander Rishaug) darbojas eksperimentālās mūzikas un laikmetīgās mākslas krustcelēs. Viņa darbi nereti ir konkrētām telpām radītās instalācijas, kas izmanto lauka ierakstus un niansētu darbu ar skaļruņiem, kā arī analogos sintezatorus un ģeneratīvu datormūziku. Viņš ir strādājis arī kino, teātra un laikmetīgās dejas sfērā.

1991. gadā dzimusī Ingrīda Bjornali (Ingrid Bjørnaali) ir starpdisciplināra māksliniece, kas dzīvo un strādā Oslo. Savos video darbos Bjornali pēta rūpīgi izvēlētus biotopus, eksperimentējot ar dažādām digitālas fotogrāfijas tehnikām. Var teikt, ka viņa digitālā plaknē ievelk mazus fragmentus no dabas, un tajā sekojoši tos pārveido. Viņas daiļrades galvenās tēmas ir digitālo tehnoloģiju neizbēgamība mūsu ikdienā, kā arī šīs tehnoloģijas nespēja adekvāti tvert un demonstrēt dažādu tēmu patieso sarežģītību.

Rishauga un Bjornali audiovizuālais duets uzstāsies 8. oktobra koncertā – festivāla dienā, kas ir rīkota sadarbībā ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ grantu atbalstīto  projektu “LYRA”, kas paredzēts bērniem un jauniešiem. Pasākuma apmeklējums ir bezmaksas.

Sākotnējie šī priekšnesuma skaniskās daļas materiāli iegūti Rishauga meistarklasēs bērniem un jauniešiem, kas organizēti projekta LYRA ietvaros Rīgā, Daugavpilī un Trumsē.


LYRA saņem dotācijas 206 256,00 EUR apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ grantu ietvaros. Projekta mērķis ir iepazīstināt jauniešus un bērnus ar eksperimentālo mūziku un iesaistīt tās radīšanā. Eksperimentālā mūzika, būdama savā būtībā demokrātiska un nehierarhiska, dos iespēju piedalīties mūzikā apmācītiem un neapmācītiem bērniem un jauniešiem. Tā kā projekts ir organizēts starp sociālajiem un etniskajiem slāņiem, tas būs arī sociāli iekļaujošs.

Projekta LYRA kopējās attiecināmās izmaksas ir 202 510,00 EUR, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalsta summa 85% jeb 85 000,00 EUR, no tās:

  • Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85% jeb 175 317,60 EUR;
  • valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb 30 938,40 EUR.