Pūres Opera

Projekta “Pūres Opera” darbinātājs to piesaka sekojošajiem vārdiem:

“Satstaistot naivu estrādes un noise mūziku vienā lielā
dievišķā skaņā, Pūres Opera (ex. Vazaza) iedod palaist vaļā
visu un krist. Kamēr ritmi dimd un bungas dārd tu, kritusais
celies gaisā. Trance.
Nav jau noslēpums, ka, Pūres Opera, cauri muzam pats ar sevi
cīnoties, liek iepauzēt un sadzirdēt grēkā – sķīsto.
Vai tur viņš ir viens pats, vai tur klasiskaja duetā ar
ēterisko dziedātāju Persefoni… Kad nekas pat vēl nav
pateikts, ieklausies vari sadzirdet tai skana sevi un savu
dzivi, un savu vienigo muzu, kas rit, un viss beidzot ir..
labi.
Ceļš uz gaismu skiet tumšs,
Ceļš uz priekšu skiet iet atpakaļ,
Tiešais ceļš skiet garš,
Ists spēks skiet vājš,
Ista tīrība skiet netīra,
Ista drošība skiet pārgalvīga,
Ista skaidrība skiet neskaidra,
Vislielākā māksla skiet ikdienišķa.
Vislielākā mīlestība skiet vienaldzīga,
Vislielākā gudrība skiet… bērnišķīga.
(Kopš 2019. gada – veltijums tam kas mīl online, mil offline,
mīl siltu nakti pa Rigu, mil miglainu dzestru vasaras rītu
Kurzemē, mīl braukt vilciena, tiem kas mīl Latviju un tiri
piri un ko tas nozime.)”